Nyheter

  • 2015-12-23

    Se under Välkommen till Cerdo Bankpartner.

    Läs mer

Bankmarknaden i Skåne har genomgått stora förändringar under senare tid. Detta har haft en direkt påverkan på Cerdo Bankpartner AB.

Genom Sparbanken Öresund ABs integration med Swedbank AB har såväl ägar- som kundsituationen påtagligt förändrats för bolaget.

Ledning och styrelse har därför beslutat att inte fortsätta utveckla bolaget, utan hjälpa till att finna andra lösningar, utanför Cerdo Bankpartner AB, för befintliga kunder.

Mer information om Cerdo Bankpartner AB kan fås genom bolagets VD Roland Lingvide.

Kontakt

Växel: 042 - 444 60 00

Adress: Rönnowsgatan 8
251 06 Helsingborg

Kontaktpersoner Ledning

Roland Lingvide, VD
0705 - 559 850 roland.lingvide@cerdo.se

Joakim Rubendahl
0701 - 495 101 joakim.rubendahl@cerdo.se